ENERGIE

Stínicí technika může pustit do domu sluneční svit, aby pomohla topení dosáhnout žádoucí teploty. Pokud by hrozilo přetopení, tak naopak zastíní a klimatizace nepoběží zbytečně. 

Chytrá domácnost sama odpojí od sítě žrouty energie v podobě zařízení ve standby režimu (TV, Hi-Fi, video apod.). Například když opustíte dům nebo jdete spát.

Elektřina z domácí elektrárny se hodí. Ale jen když ji spotřebujete. Posílat ji zpět do sítě je velmi nevýhodné. Inteligentní dům dokáže využít vlastní energie, i když nikdo není doma. Můžete třeba nechat praní či mytí v myčce na dobu, kdy to bude zadarmo.  

Chytré nabíjení

Dobíjení elektromobilu můžete spustit i přerušit manuálně z aplikace či nastavit konkrétní časy např. dle nočního proudu.

Nulový tarif

Dobíjejte zadarmo v době, kdy FVE produkuje více energie, než domácnost nutně potřebuje.

Kontrola zatížení

Chytrý dům má vždy přehled o odběru proudu a chrání se proti přetížení.


Přehled o všem

V aplikaci můžete kdykoli sledovat celý dobíjecí proces i celkovou spotřebu energie.

Vytápění sluníčkem

Využijte sluneční energii jako bezplatný zdroj tepla, i když nebudete doma. Stačí svěřit stínění Autopilotovi.


Tlačítko Na dobrou noc

Pomocí trojstisku vybraného tlačítka uvedete celý dům do nočního režimu. Vše zbytečné vypne a přepne topení do úsporného režimu.